Başvurularının süresi dolmuştur.
İlginiz için Teşekkürler.
İletişim

Proje Yürütücüsü: Yeliz Erenler
Proje Uzmanı: Ufuk Korkmaz
Proje Temsilcisi: Merve Yıldırımoğlu

Konya Teknokent - Selçuk TTO
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Akademi Mah.
Gürbulut Sok. No:67 Selçuklu 42003 Konya/TÜRKİYE

Tel: +90(332) 262 02 02 Faks: +90(332) 262 02 04
E-Posta: [email protected]
Takvim

Temmuz ayı içerisinde açıklanacaktır.

Nedir ?

1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı BiGG TÜBİTAK ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır. BİGG-SELÇUK TTO “İşim 1512’de” Tübitak 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı'nın KOP Bölgesi; Konya, Karaman, Aksaray, Niğde illeri öncelikli olmak üzere tüm Türkiye genelinde başvuruları toplayan; girişimcilere iş modelleme, mentorluk ve ön kuluçka hizmetleri sağlayan ve iş fikrinden iş planına giden süreçte girişimciye destek sağlayan bir programdır. BİGG-SELÇUKTTO Tübitak 1512 Programı 1. aşama resmi uygulayıcı olan Konya Teknokent tarafından uygulanmaktadır.

Neden ?

Çünkü TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı teknolojik ve inovatif projeleri olanlara teminat almaksızın 150,000 tl geri ödemesiz hibe sağlayan bir programdır. 2012-2015 arasında 3200’den fazla girişimci bu programa başvurmuş, 1100’den fazlası iş planı aşamasına gelerek iş planlarını tübİtak’a sunmuş ve 350 girişimci hibe kazanmıştır. program girişimcilerin fikirden prototip aşamasına kadar devam eden zorlu ticarileşme yolculuklarında en yüksek finansal desteği sağlayan ulusal destek programıdır.

Şartlar ?

 • Programa ön başvuru tairhi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;
 • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
  • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
   TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

1. AŞAMA BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARDAN
İSTENEN BELGELER

 • Diploma veya Çıkış Belgesinin noter onaylı kopyası,
 • Lisans öğrencileri için;
  • Öğrenci işlerinden alacakları bir yıl içerisinde
   mezun olabileceklerini gösterir belge
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için;
  • Öğrenci Belgesinin aslı
 • BİGG-SELÇUK TTO Taahütname
Taahhütnameyi İndir